Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Komunikat w sprawie fukncjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach

Utworzono dnia 16.03.2020

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach.
W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach:

1. Ośrodek nie przyjmuje klientów bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia).
2. Wszystkie wizyty umówione do tej pory, a także wezwania do osobistego stawienia się w Ośrodku, za wyjątkiem wezwań związanych z realizacją procedury Niebieskiej Karty zostają anulowane.
3. Pracownicy Ośrodka pracują w dotychczasowych godzinach pracy bez zmian.
4. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej mogą kontaktować się z jego pracownikami wyłącznie telefonicznie i mailowo na adres sekretariat@opsrudziniec.pl oraz przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
TELEFONY KONTAKTOWE:
- sekretariat 32 4000 771 
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, stypendia szkolne   32 4281 610, 32 4000 777
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny:
- 32 4000 778, 32 4281 613
- pracownicy socjalni:
32 4000 773, 32 4000 775, 32 4000 776, 32 4000 779
- księgowość: 32 4000 772,
- Gł. Księgowa: 32 4000 774
- Dyrektor: 32 4000 770

 

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach