Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta wsparcia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem"

Utworzono dnia 23.05.2017
Czcionka:

 

 

 

OFERTA WSPARCIA W RAMACH USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY

 I RODZIN "ZA ŻYCIEM"

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Gwarantuje ona m.in. prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ( zaświadczenie takie może być wydane wyłącznie przez lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii).

Dodatkowo kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny może złożyć:

 • każda kobieta w ciąży i jej rodzina ( w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko (ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu),
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu (w związku z poronieniem, urodzeniem dziecka martwego, urodzeniem dziecka niezdolnego do życia, dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami).

Do wniosku należy dołączyć w/w zaświadczenie lekarskie.

 

 

 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodzinnego,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, pomoc w sprawach urzędowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Informator "Za Życiem"

2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia

3. Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny

4.  Wzór zaświadczenia lekarskiego

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Utworzono dnia 23.05.2017, 13:49

Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta

Utworzono dnia 23.05.2017, 13:48

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia

Utworzono dnia 23.05.2017, 13:47

Informator " Za Życiem"

Utworzono dnia 23.05.2017, 13:47

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3