Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.
Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się zwłaszcza uczestnictwo
w warsztatach terapii zajęciowej i turnusach rehabilitacyjnych.
Program rehabilitacja społeczna daje również możliwość osobom niepełnosprawnym ubiegania się o:
- Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
- Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i  barier technicznych
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- Dofinansowanie ze środków funduszu do sportu, kultury, rekreacji i sportu osób niepełnosprawnych

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.

Poniżej również link do strony w/w PCPR.
 

https://pcpr-gliwice.pl/

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach