Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 11.01.2022

Informujemy, że w celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku W TERMINIE DO DNIA 31.10.2022 r.
(wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

W związku z licznymi telefonami przypominamy, iż JEST TO KWOTA NA ROK wypłacana w dwóch ratach lub jednorazowo.

UWAGA! W związku z wprowadzeniem dodatku osłonowego, zawieszony zostaje dotychczasowy dodatek energetyczny. Wnioski na to świadczenie, które wpłyną do OPS pozostają bez rozpatrzenia. Prosimy więc o nie składanie ich.

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP adres skrytki - /vbs91l7j9i/SkrytkaESP
– papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach

ZAŁĄCZNIKI:

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach