Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
- wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
- wydawanie kart parkingowych.

Posiadanie orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy bądź uprawnień:
- w zakresie rehabilitacji społecznej, np. możliwość uczestnictwa,
- w warsztatach terapii zajęciowej,
- w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń (także specjalistycznych) oraz korzystania z uprawnień przysługujących pracownikom będących osobami niepełnosprawnymi (np. prawo do dodatkowych urlopów i przerw w pracy),
- ulg – np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnień z opłat radiowo – telewizyjnych,
- skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
- skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych)
- skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
- zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach

ul. Bojkowska 20
44 – 100 Gliwice
Tel. 32/230 26 90 lub 32/232 99 10

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach