Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Projekt partnerski "Rozwój usług społecznych w Gminie Rudziniec"

Logo Funduszy Europejskich Program Regionalnym, Logo Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa śląskiego, Logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Rudziniec /Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt partnerski Rozwój usług społecznych w Gminie Rudziniec

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działanie:

9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

 

LIDER PROJEKTU: FUNDACJA METAMORFOZA

PARTNER: GMINA RUDZINIEC – realizator Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Wartość projektu: 404 500,00

Dofinansowanie ze środków UE: 343.825,00

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w tym usług wsparcia rodziny i usług opiekuńczych na terenie Gminy Rudziniec w okresie 01.03.2021-28.02.2022.
 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Rudziniec, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w większości mieszkańców terenów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023.
Wsparciem objętych zostanie:
a/ 10 osób niesamodzielnych kwalifikujących się do objęcia usługami opiekuńczymi,
b/ min. 15 dzieci w wieku 6-15 lat (po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na udział w projekcie) z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
c/ 15 rodziców/opiekunów prawnych z rodzin dotkniętych trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

W ramach projektu utworzono placówkę opiekuńczą typu podwórkowego.

Dzieci zakwalifikowane do projektu uczestniczą w zajęciach w miejscowościach Rudziniec i Chechło.

 

AKTUALNOŚCI:

Zakończenie projektu

Utworzono dnia 01.03.2022
  28 lutego 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Rudziniec", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednak w dalszym ciągu zapraszamy wszystkie osoby starsze,...
czytaj dalej... na temat: Zakończenie projektu

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach