Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

"POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016"

Logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwo Pracy i Poltyki Społecznej, Unia Europejska, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gmina Rudziniec przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.
W związku z powyższym nasi mieszkańcy otrzymają bezpłatnie 19.620 kg żywności o łącznej wartości około 86 tys. zł. Z takiej formy pomocy mogą skorzystać osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu.
Kryterium dochodowe uprawniające do udziału w programie zostało podniesione do wysokości: 1.268,00 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) oraz 1.028,00 zł (dla osoby w rodzinie)
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 16 rodzajów artykułów żywnościowych, a także będą mogły wziąć udział w warsztatach tematycznych dotyczących zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.  Głównym organizatorem w/w warsztatów będzie Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie, który w Programie pełni funkcję Organizacji Partnerskiej Regionalnej
Obowiązki Organizacji Partnerskiej Lokalnej przyjęła na siebie Fundacja „Zacisze Grażyny” z siedzibą w Niewieszy, przy ul. Leśnej 4. Pod niniejszym adresem nastąpi wydawanie żywności.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu informuje, iż pierwsze wydanie bezpłatnej żywności dla osób skierowanych przez OPS nastąpi w dniach 13 i 14 kwietnia 2017 roku. (czwartek i piątek) w godzinach 9:00 – 16:00.
Ważne! Należy mieć ze sobą dowód osobisty. Do odbioru żywności winna zgłosić się osoba, dla której wydane zostało skierowanie. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, osoba zastępująca musi przedłożyć imienne (może być odręcznie napisane) upoważnienie do odbioru, czytelnie podpisane przez osobę skierowaną.

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach