Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Okres zasiłkowy 2019/2021

Okres zasiłkowy  2019/2021

Rodzina 500+

Komu przysługuje świadczenie 500+

Świadczenie 500+ to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków, a co najważniejsze, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.
Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający
w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

Jakie są zasady przyznawania świadczenia 500+?
-
Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
- Osoby samotnie wychowujące dzieci nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.
- Rodzic lub opiekun ma 3 miesiące na złożenie wniosku (licząc od dnia narodzin dziecka) . Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
- Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres do 31 maja 2021 r. Zatem w bieżącym roku kalendarzowym 2020 osoby, które pobierają aktualnie świadczenia nie będą musiały składać wniosków. Nowe wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r., a świadczenie będzie przyznawane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
- W przypadku przyznania świadczenia, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację
o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu
z siedzibą w Pławniowicach.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie 500+?
Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko
. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS, lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą
w Pławniowicach, ul. Gliwicka 50, 44-171 Pławniowice

WAŻNE!
Osoby, którym przyznano 500+ w 2019 r. oraz 2020 r. będą otrzymywały świadczenie aż do 31 maja 2021 r. W związku z powyższym nie muszą składać nowych wniosków w 2020 r. Osoby te będą składały nowe wnioski od 1 lutego 2021 r.

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie oraz dane dzieci, na które rodzic wnioskuje o świadczenie.  Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.
Kiedy i gdzie można składać wnioski 500+?

Wnioski on-line

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanki i mieszkańcy Gminy Rudziniec mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
- Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”
- Platformy Usług Elektronicznych ZUS
- Bankowości elektronicznej.

Kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji pod numerem: (32)4000-777.

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach