Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Okres zasiłkowy 2021/2022

Okres zasiłkowy  2021/2022

W 2021 r. świadczenie wychowawcze „500 +” zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Komu przysługuje świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków, a co najważniejsze, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

Jakie są zasady przyznawania świadczenia 500+?
- Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
- Osoby samotnie wychowujące dzieci nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.
- Rodzic lub opiekun ma 3 miesiące na złożenie wniosku (licząc od dnia narodzin dziecka) . Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
- W przypadku przyznania świadczenia, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie 500+

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko
. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą

Jak załatwić formalności

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie oraz dane dzieci, na które rodzic wnioskuje o świadczenie.  Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto

Kiedy i gdzie można składać wnioski 500+?
Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 +”) w 2021 r. będą przyjmowane:
- od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;
- od 1 kwietnia 2021 r. – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach ul. Gliwicka 50 44-171 Pławniowice

Wnioski on-line


Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanki i mieszkańcy Gminy Rudziniec mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
- Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”
 -Platformy Usług Elektronicznych ZUS
- Bankowości elektronicznej.

Kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji pod numerem: (32)4000-777.

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach