Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Obwieszczenie - dodatek węglowy

Utworzono dnia 15.09.2022

Pławniowice, 2022.09.14

 

 

Wójt Gminy Rudziniec               

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2022

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W RUDZIŃCU Z SIEDZIBĄ W PŁAWNIOWICACH

 

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2; art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 sierpnia 20222 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szymańskiej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Rudziniec i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego.

Gmina Rudziniec złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała ich, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

 

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie

po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

 

 

Z up. Wójta Gminy Rudziniec

 

Małgorzata Szymańska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu

z siedzibą w Pławniowicach

 

 

 

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach